Regulaminy


I. ORGANIZATOR KONKURSU

 

1
Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl i GOfashiondesigner

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
§2
Konkurs na najciekawszą odpowiedź konkursową.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§3
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która polubi fanpage portalu abcslubu.pl oraz GOfashiondesigner na Facebooku.
§4
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV. ZASADY KONKURSU
§5
Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
1. Odpowiedzi na pytania konkursowe.
2. Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:
a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
b) Adres korespondencyjny,
c) Akceptację niniejszego regulaminu.

§6
Każdy użytkownik może wysłać tylko jedną pracę konkursową. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Autor najlepiej ocenionej przez Jury pracy, otrzymają nagrodę główną – szale od Gofashiondesigner.
§7
Decydować będzie data przesłania opisów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Zgłoszenia można wysyłać do dnia 5.04.2019 do godziny 23:59.
§8
Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem opisy/grafiki konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego tekstu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

V. OCENA I NAGRODY
§9
Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz kreatywności. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.
§10
Spośród nadesłanych opisów Jury wybierze 1 zwycięzcę. Nagrodą główną jest wybrany z 3 propozycji 1 szal marki GOfashiondesigner.
§11
Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna nagrodę główną.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. Podatek od wygranej pokrywa Fundator konkursu, koszty przesyłki nagrody do Laureata pokrywa Fundator nagrody.
§12
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
§13
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
§14
Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.
§15
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe
§16
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej do 12.04.2019 r.
§17
Osoba, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją, gdzie należy przesłać nagrody, traci prawo do wygranej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl
§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
§20
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
§21
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
§22
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
§23
Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.


I. ORGANIZATOR KONKURSU

 

1
Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl i GOfashiondesigner

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
§2
Konkurs na najciekawszą odpowiedź konkursową.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§3
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która polubi fanpage portalu abcslubu.pl oraz GOfashiondesigner na Facebooku.
§4
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV. ZASADY KONKURSU
§5
Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
1. Odpowiedzi na pytania konkursowe.
2. Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:
a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
b) Adres korespondencyjny,
c) Akceptację niniejszego regulaminu.

§6
Każdy użytkownik może wysłać tylko jedną pracę konkursową. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Autor najlepiej ocenionej przez Jury pracy, otrzymają nagrodę główną – szale od Gofashiondesigner.
§7
Decydować będzie data przesłania opisów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Zgłoszenia można wysyłać do dnia 6.04.2018 do godziny 23:59.
§8
Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem opisy/grafiki konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego tekstu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

V. OCENA I NAGRODY
§9
Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz kreatywności. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.
§10
Spośród nadesłanych opisów Jury wybierze 1 zwycięzcę. Nagrodą główną są 2 szale marki GOfashiondesigner.
§11
Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna nagrodę główną.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. Podatek od wygranej pokrywa Fundator konkursu, koszty przesyłki nagrody do Laureata pokrywa Fundator nagrody.
§12
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
§13
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
§14
Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.
§15
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe
§16
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej do 16.04.2018 r.
§17
Osoba, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją, gdzie należy przesłać nagrody, traci prawo do wygranej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl
§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
§20
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
§21
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
§22
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
§23
Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Konkurs NA NAJCIEKAWSZE MIEJSCE NA UROCZYTOŚĆ ŚLUBNO-WESELNĄ

REGULAMIN:
I. ORGANIZATOR KONKURSU
§1
Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl i Claudius Hair Treser Academy.

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
§2
Konkurs na najciekawszą stylizację ślubną.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§3
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która polubi fanpage Portalu Abcslubu.pl oraz Claudius Hair Treser Academy na Facebooku.
§4
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV. ZASADY KONKURSU
§5
Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
b) Adres korespondencyjny
c) Akceptację niniejszego regulaminu,
d) Pracę konkursową oraz odpowiedzi na pytania konkursowe.
§6
Każdy użytkownik może wysłać tylko 1 zgłoszenie. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Autorzy najciekawszych stylizacji, otrzymają nagrodę.
§7
Zgłoszenia konkursowe można wysyłać do 06.03.2017 r.
Decydować będzie data przesłania opisów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
§8
Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem opisy/filmy/grafiki konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego tekstu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

V. OCENA I NAGRODY
§9
Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz kreatywności. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.
§10
Spośród nadesłanych opisów Jury wybierze trzech zwycięzców.
§11
Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru i przyzna 3 nagrody:
1 miejsce: Strzyżenie + koloryzacja + kosmetyki o wartości 300 PLN
2 miejsce: Strzyżenie + kosmetyki o wartości 200 PLN
3 miejsce: Pielęgnacja + kosmetyki o wartości 100 PLN.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. Podatek od wygranej pokrywa Fundator konkursu.
§12
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
§13
Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.
§14
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe
§15
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej do 13.03.2017 r.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl
§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
§18
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
§20
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
§21
Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

I. ORGANIZATOR KONKURSU
§1
Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl wraz z Restauracją Cafe Oranżeria w Hotelu Kossak w Krakowie

Regulamin konkursu "Wygraj podwójne zaproszenie na Polską Galę Ślubną 2016"

Regulamin konkursu "Wygraj podwójne zaproszenie na Mega Targi Ślubne Torwar"

Regulamin konkursu "Wygraj voucher o wartości 250zł na romantyczną kolację w Restauracji Cafe Oranżeria w Krakowie"

Regulamin konkursu "Wygraj sesję narzeczeńską w Lizbonie"

Regulamin konkursu "Wygraj wymarzoną sesję narzeczeńską"

Regulamin konkursu "Wygraj podwójne zaproszenie na Polską Galę Ślubną 2015 w Warszawie"

Regulamin konkursu "Wygraj bukiet ślubny lub darmową konsultacje florystyczną!"

Regulamin konkursu

" Konkurs Roberta Dziekońskiego! Wygraj prezent dla swojego mężczyzny!"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

Regulamin konkursu "Wygraj podwójne zaproszenie na Polską Galę Ślubną"

 I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1
Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl oraz www.pannamloda.com

Regulamin konkursu "Konkurs dla fotografów – edycja 2014"

 

 

 

 

FESTIWAL PRZYJĘĆ UDANYCH

15 GRUDNIA

BEST WESTERN Grand Hotel Kielce od godz. 15.00

Wstęp – wolny

ZAPRASZAMY!

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest www.abcslubu.pl.

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszą odpowiedź na pytanie:

Co Twoim zdaniem jest największą katastrofą podczas ślubu/wesela?

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać odpowiedź na pytanie. Każdy użytkownik może zgłosić tylko 1 odpowiedź.

§6

Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

  1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
  2. Adres korespondencyjny
  3. Akceptację niniejszego regulaminu.

§7

Każdy użytkownik może zgłosić się tylko jeden raz do konkursu. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzcę.

§8

Zgłoszenia można przesyłać od 10.10.2013 do 24.10.2013. O zakwalifikowaniu odpowiedzi do konkursu decydować będzie poprawność i data przesłania zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§9

Uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego opisu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronach internetowych www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

V. OCENA I NAGRODY

§10

Najciekawszy opis spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac wybierze Jury konkursowe.

§11

Nagrodą w konkursie jest 5 książek „Ślubny Babylon” autorstwa Imogen Edwards-Jones.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§12

Nagroda zostanie przesłana na podany przez laureata w mailu adres pocztowy. Koszty przesyłki nagrody do Laureata pokrywa Organizator.

§13

W przypadku, kiedy zapadnie decyzja o wyborze laureata przez Jury, decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§14

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.

§15

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora i www.abcslubu.pl najpóźniej 2 tyg. po jego zakończeniu, tj. do 07.11.2013 r.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§17

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§18

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§19

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§20

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez abcslubu.pl sp. z o.o. w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§21

Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.