Regulamin konkursu "Konkurs Roberta Dziekońskiego! Wygraj prezent dla swojego mężczyzny!"

Regulamin konkursu

" Konkurs Roberta Dziekońskiego! Wygraj prezent dla swojego mężczyzny!"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszą odpowiedź na pytania.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl i polubi fanpage portalu abcslubu.pl na Facebooku.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

1. Odpowiedź na pytania:

a) Jakie jest motto życiowe przekazane przez Antoniego Dziekońskiego dla Roberta Dziekońskiego?
b) Kim był Antoni Dziekoński dla Roberta Dziekońskiego?
c) Należy podać tytuł chociaż jednej sesji zdjęciowej abcslubu.pl z udziałem Roberta Dziekońskiego
d) Jaki kolor garnituru powinien ubrać Pan Młody i dlaczego właśnie taki?

 

2. Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b) Adres korespondencyjny i numer telefonu

c) Akceptację niniejszego regulaminu.

§6

Każdy Użytkownik może wysłać maksymalnie jedno zgłoszenie Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze pięciu zwycięzców

§7

Decydować będzie data przesłania zgłoszeń na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konkurs trwa od 17.01.2014 do 31.01.2014

 V. OCENA I NAGRODY

§8

Najciekawsze odpowiedzi spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac wybierze Jury konkursowe.

§9

Nagrodą w konkursie jest jeden z 5 zestawów spinek do mankietów.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§10

Nagrodę można odebrać tylko osobiści pod adresem: Pracownia Roberta Dziekońskiego, Gdańsk – Wrzeszcz ul. Partyzantów 13

§11

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§12

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej do dnia 04.02.2014

§13

Osoba, która nie zgłosi się w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników konkursu do Organizatora celem ustalenia szczegółów realizacji nagrody, traci prawo do wygranej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§15

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§16

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§18

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§19

Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Regulamin konkursu

" Konkurs Roberta Dziekońskiego! Wygraj prezent dla swojego mężczyzny!"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszą odpowiedź na pytania.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl i polubi fanpage portalu abcslubu.pl na Facebooku.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

1. Odpowiedź na pytania:

a) Jakie jest motto życiowe przekazane przez Antoniego Dziekońskiego dla Roberta Dziekońskiego?
b) Kim był Antoni Dziekoński dla Roberta Dziekońskiego?
c) Należy podać tytuł chociaż jednej sesji zdjęciowej abcslubu.pl z udziałem Roberta Dziekońskiego
d) Jaki kolor garnituru powinien ubrać Pan Młody i dlaczego właśnie taki?

 

2. Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b) Adres korespondencyjny i numer telefonu

c) Akceptację niniejszego regulaminu.

§6

Każdy Użytkownik może wysłać maksymalnie jedno zgłoszenie Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze pięciu zwycięzców

§7

Decydować będzie data przesłania zgłoszeń na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konkurs trwa od 17.01.2014 do 31.01.2014

 V. OCENA I NAGRODY

§8

Najciekawsze odpowiedzi spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac wybierze Jury konkursowe.

§9

Nagrodą w konkursie jest jeden z 5 zestawów spinek do mankietów.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§10

Nagrodę można odebrać tylko osobiści pod adresem: Pracownia Roberta Dziekońskiego, Gdańsk – Wrzeszcz ul. Partyzantów 13

§11

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§12

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej do dnia 09.02.2014

§13

Osoba, która nie zgłosi się w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników konkursu do Organizatora celem ustalenia szczegółów realizacji nagrody, traci prawo do wygranej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§15

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§16

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§18

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§19

Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj