Regulamin konkursu "Konkurs dla makijażystów"

Regulamin konkursu "Konkurs dla makijażystów"

I. ORGANIZATOR KONKURSU
§1
Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
§2
Konkurs na najwyżej ocenione zdjęcie w kategorii: Makijaż ślubny

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§3
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV.   ZASADY KONKURSU
§5
Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
a)    Zdjęcie konkursowe z kategorii: Makijaż ślubny (plik JPG, skompresowany, max. do 800 KB pojemności).
b)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
c)    Adres korespondencyjny
d)    Akceptację niniejszego regulaminu.
§6
Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze głosowania Internautów na stronie www.abcslubu.pl oraz www.facebook.com/abcslubu. Autorzy dwóch fotografii z największą ilością głosów otrzymają nagrody.
§7
W przypadku, kiedy więcej niż jedna fotografia otrzyma taką samą liczbę głosów, wszystkie osoby zostaną nagrodzone.
§8
Decydować będzie data przesłania zdjęć na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin nadsyłania zdjęć upływa 13.04.2014 r.
§9
Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem zdjęcia konkursowe oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego zdjęcia oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz Facebook, w tym w szczególności rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.
§10
W przypadku braku minimalnej ilości 10 zgłoszeń - konkurs się nie odbędzie.

V. OCENA I NAGRODY
§11
Najlepsze zdjęcia wybiorą internauci spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac. Wszystkie zdjęcia nadesłane w wyznaczonym terminie konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.abcslubu.pl w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zamknięcia terminu nadsyłania prac.
§12
Głosowanie na najlepszą fotografię zostanie przeprowadzone w ciągu 2 tygodni od momentu zebrania zdjęć. Każdy głosujący będzie mógł oddać jeden głos na stronie Organizatora (w ciągu dnia) na dowolnie wybrany projekt. Zwyciężą fotografie, które w trakcie trwania konkursu otrzyma największą liczbę głosów.
§13
Nagrody w konkursie:
I miejsce - udział w sesji zorganizowanej przez abcslubu.pl oraz publikacja artykułu na portalu
II miejsce - publikacja artykułu na portalu
§14
Odbiór nagród:
a)    Artykuł – publikacja materiału poradniczego na stronie abcslubu.pl. Materiał podpisany imieniem i nazwiskiem autora/nazwa firmy, linkiem aktywnym do strony oraz logo.
b)    Udział w sesji abcslubu.pl – organizator zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca, w którym sesja się odbędzie. Sesja zostanie opublikowana na stronie abcslubu.pl. Zdjęcia z sesji mogą zostać wykorzystane na stronie/Facebook – opatrzone odpowiednią stopką. Uczestnik zostaje podpisany w stopce głównej materiału.
§15
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
§16
Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.
§17
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe
§18
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu głosowania.
§19
Osoba, która nie zgłosi się w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu do Organizatora celem ustalenia szczegółów realizacji nagrody, traci prawo do wygranej.
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§20
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl
§21
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
§22
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
§23
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
§24
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
§25
Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj