Regulaminy

Regulamin konkursu "Zaprojektuj wyjątkowe buty ślubne"

Regulamin konkursu "Patrz mi prosto w oczy czyli biuściaste zagadki"

Regulamin konkursu "Stylizacja ślubna z New Yorker'a"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszą stylizację skomponowaną z odzieży i akcesoriów z kolekcji Marry Me marki New Yorker i ciekawy opis uzasadniający wybór stylizacji.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

a) Dwie poprawne odpowiedzi na następujące pytania:

1. Z jakiego kraju pochodzi marka New Yorker?

2. Wymień nazwiska i imiona 3 ekpsertów portalu abcslubu.pl  z działu organizacja wesela?

 

b) Odpowiedź opisową + stylizację.

3. Skompletowaną stylizację ślubną ze zdjęć akcesoriów i ubrań dostępnych w kolekcji Marry Me marki New Yorker (prezentowanej w Marry Me - ślubna kolekcja od marki New Yorker)) w formie graficznej lub opisowej (np. fot.1 + fot.5 + fot.6) + opis i ciekawe uzasadnienie wybranej stylizacji.

Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

§6

Każdy użytkownik może zgłosić 1 proponowaną stylizacje z jej opisem. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzcę. Autor opisu i stylizacji zakwalifikowany do puli laureatów otrzyma nagrodę.

§7

Do puli laureatów może zostać zakwalifikowany tylko jeden opis Uczestnika z jedną stylizacją.

§8

Decydować będzie data przesłania opisów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konkurs trwa od 16.03.2012 do 16.04.2012 r.

§9

Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem odpowiedzi na pytania i opisy konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych tekstów i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego tekstu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

§10

W pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę poprawność odpowiedzi. Jeśli odpowiedzi będą poprawne konkursowicz będzie zakwalifikowany do oceny nadesłanej pracy.

Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz kreatywności. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

§11

Spośród nadesłanych opisów Jury wybierze 3 zwycięzców.

§12

Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac (oraz poprawność odpowiedzi) dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

a/ nagrodę za 1 miejsce

Nagroda za 1 miejsce: voucher o wartości 300 PLN (brutto) do wykorzystania w salonach New Yorker w całej Polsce na dostępny w sklepach asortyment.


Wartość vouchera: 300 PLN (brutto)
Nagrody nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.


b/ nagrodę za 2 miejsce

Nagroda za 2 miejsce: voucher o wartości 200 PLN (brutto) do wykorzystania w salonach New Yorker w całej Polsce na dostępny w sklepach asortyment.Wartość vouchera: 200 PLN (brutto)
Nagrody nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

 

b/ nagrodę za 3 miejsce

 

Nagroda za 3 miejsce: voucher o wartości 100 PLN (brutto) do wykorzystania w salonach New Yorker w całej Polsce na dostępny w sklepach asortyment.

Wartość vouchera: 100 PLN (brutto)
Nagrody nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

 

Nagrody – vouchery zostaną przesłane na podany przez laureatów w mailu adres pocztowy.

 


Koszty przesyłki nagrody do Laureata pokrywa portal abcslubu.pl.

§13

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§14

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§15

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej 2 tyg. po jego zakończeniu, tj. 30 kwietnia 2012.

§18

Osoba, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją, gdzie należy przesłać nagrody, traci prawo do wygranej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§20

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§21

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§23

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§24

Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Regulamin konkursu "Suknia Ślubna Miesiąca: Marzec 2012"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszy opis.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

a) Opis wybranej sukni ślubnej miesiąca oraz nazwisko jej projektanta/nazwę marki i numer lub model sukni.

Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

§6

Każdy użytkownik może zgłosić 3 opisy sukni. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzcę. Autor opisu zakwalifikowany do puli laureatów otrzyma nagrodę.

§7

Do puli laureatów może zostać zakwalifikowany tylko jeden opis Uczestnika.

§8

Decydować będzie data przesłania opisów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konkurs trwa od 1 do 31.03.2012 r.

§9

Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem opisy konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych tekstów i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego tekstu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

§10

Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz kreatywności. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

§11

Spośród nadesłanych opisów Jury wybierze 2 zwycięzców.

§12

Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

a/ nagrodę za 1 miejsce

Nagroda za 1 miejsce: Zestaw obiadowy ufundowany przez firmę Alekxs


Opis: Serwis obiadowy Tytan (producent Porcelana Wałbrzych)
dla 12 osób składa się z 43 elementów:
- 12 talerzy płytkich
- 12 talerzy płytkich
- 12 talerzy głębokich
- 1 półmisek prostokątny 22 cm
- 1 półmisek prostokątny 33 cm
- 1 rawier
- 1 waza
- 1 sosjerka
- 2 salaterki
Wartość zestawu: 1079,00 PLN
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
Podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu, koszty przesyłki nagrody do Laureata pokrywa Fundator nagrody.

b/ nagrodę za 2 miejsce

Nagroda za 2 miejsce: Album LUX 24, ufundowany przez firmę ZatrzymajWspomnienia.pl
Wartość nagrody: 99,00 PLN
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
Koszty przesyłki nagrody do Laureata pokrywa Fundator nagrody.

§13

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§14

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§15

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej 2 tyg. po jego zakończeniu, tj. 14 kwietnia 2012.

§18

Osoba, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją, gdzie należy przesłać nagrody, traci prawo do wygranej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§20

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§21

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§23

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§24

Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Regulamin konkursu Walentynkowego

I. ORGANIZATOR KONKURSU.

•1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

•2

Konkurs Walentynkowy.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

•3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

•4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

II. ZASADY KONKURSU

•5

W konkursie wygrywa pierwsza osoba, która poprawnie odpowie na pytania:

1. Podaj imię i nazwisko projektanta, z którego kolekcji pochodzi prezentowana suknia ślubna. Podpowiedzi szukaj w dziale SUKNIE ŚLUBNE.

2. Jak często w Piano Rouge odbywają się koncerty na żywo?

3. Czy Restauracja The Piano Rouge oferuje także organizację przyjęcia weselnego?

i przyśle odpowiedzi na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w raz z danymi: imię i nazwisko, dokładny adres, telefon oraz numer dowodu.

W tytule maila należy napisać Konkurs Walentynkowy abcslubu.pl

•6

O wygranej w konkursie będzie decydować szybkość oraz prawidłowość odpowiedzi i przesłanie wymienionych danych osobowych.

V. NAGRODA

•7

Nagrodą jest Voucher na romantyczną trzy daniową kolację dla dwojga (wartość voucheru 200 PLN) + dodatkowo butelka wina. Kolacja sponsorowana jest przez Restaurację The Piano Rouge mieszczącą się na runku Krakowskim. Termin realizacji voucheru 14.02.2012r.

•8

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

•9

Organizator laureata poinformuje o wygranej drogą mailową. Laureat otrzyma wtedy informację, w jaki sposób może odebrać nagrodę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•10

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

•11

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

•12

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

•13

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

•14

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

•15

Przesyłając odpowiedzi na pytania wraz z danymi osobowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Regulamin konkursu "Ślubny Flipbook"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszy film do Flipbooka.

 

I.      WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

II.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

a) Link do zamieszczonego w Internecie (np. na Youtube lub Vimeo) filmiku konkursowego autorstwa uczestnika konkursu.
Przygotowany do Flipbooka film powinien trwać ok. 6-12 sekund.

Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

§6

Każdy użytkownik może zgłosić maksymalnie 3 filmy konkursowe. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzcę. Autor filmu zakwalifikowany do puli laureatów otrzyma nagrodę.

§7

Do puli laureatów może zostać zakwalifikowany tylko jeden film Uczestnika.

§8

Konkurs trwa w dniach 19.08.2011 r. do 19.09.2011 r.
Decydować będzie data przesłania prawidłowych zgłoszeń na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§9

Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem filmy konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych materiałów i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. W przeciwnym razie, w przypadku roszczeń osób trzecich, weźmie na siebie pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Ponadto oświadcza, że zgadza się na prezentację przesłanego filmu na opublikowanej liście przesłanych filmów konkursowych w trakcie trwania konkursu i po jego zakończeniu, a w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego filmu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania filmu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

§10

Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz kreatywności. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

§11

Spośród nadesłanych filmów Jury wybierze zwycięzcę.

§12

Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

a/ nagrodę główną za 1 miejsce

Laureat konkursu otrzyma następującą nagrodę:

Nagroda główna za 1 miejsce:
50 szt. Flipbooków ze zwycięskim filmikiem, ufundowanych przez firmę FLIPOMANIA.
Wartość nagrody: 399,75 PLN
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
Termin wykonania Flipbooków oraz dostarczenia ich do Laureata zostanie ustalony z Laureatem po zakończeniu konkursu. Nagroda zostanie przesłana do Zwyciężcy na koszt Fundatora.

§13

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§14

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§15

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji filmów publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach najpóźniej 2 tyg. po jego zakończeniu, tj. 3 października 2011 r.

§18

Osoba, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją, gdzie należy przesłać nagrody, traci prawo do wygranej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§20

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§21

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§23

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§24

Przesyłając zgłoszenie wraz z linkiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Regulamin konkursu "Suknia Ślubna Miesiąca"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszy opis.

 

III.      WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

a) Opis wybranej sukni ślubnej miesiąca oraz nazwisko jej projektanta i numer sukni.

Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

§6

Każdy użytkownik może zgłosić 3 opisy sukni. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzcę. Autor opisu zakwalifikowany do puli laureatów otrzyma nagrodę.

§7

Do puli laureatów może zostać zakwalifikowany tylko jeden opis Uczestnika.

§8

Decydować będzie data przesłania opisów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§9

Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem opisy konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych tekstów i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego tekstu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

§10

Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz kreatywności. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

§11

Spośród nadesłanych opisów Jury wybierze zwycięzców.

§12

Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

a/ nagrodę główną za 1 miejsce

Laureat konkursu otrzyma następującą nagrodę:

Nagroda główna za 1 miejsce: Zestaw weselny win bezalkoholowych, ufundowany przez sklep WinaBezalkoholowe.pl
Wartość zestawu: 999,99 PLN
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
Podatek od wygranej oraz koszty przesyłki nagrody do Laureata pokrywa Organizator konkursu.

§13

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§14

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§15

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach najpóźniej 2 tyg. po jego zakończeniu, tj. 26 września.

§18

Osoba, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją, gdzie należy przesłać nagrody, traci prawo do wygranej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§20

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§21

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§23

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§24

Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Barcelona Bridal Week 2011 / Inmaculada Garcia

Źródło: Barcelona Bridal Week 2011, fot. Ugo Camera, autor kolekcji: Inmaculada Garcia

Regulamin konkursu fotograficznego "Najzabawniejsze zdjęcie wakacyjne PARY"

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU.

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 

§2

Konkurs fotograficzny.

 

I.      WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

II.   ZASADY KONKURSU

 

§4

Aby wziąć udział w konkursie należy dołączyć do fanów portalu abcslubu.pl na portalu Facebook.

§5

Każda ze zgłoszonych do Konkursu fotografii musi zawierać:

a)  Tytuł fotografii

b)  Krótki opis fotografii

Zgłoszenie mailowe powinno również zawierać:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

§6

Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG, rozmiar pliku do 500kb. 

§7

Każdy użytkownik może zgłosić 3 zdjęcia. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Autorzy zdjęć zakwalifikowanych do puli laureatów otrzymają nagrody. 

§8

Do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno zdjęcie Uczestnika. 

§9

Decydować będzie data przesłania zdjęć na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§10

Uczestnik konkursu wysyłając mailem zdjęcia konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, Nasza-klasa, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

§11

Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz wyjątkowości. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

§12

Spośród nadesłanych fotografii Jury wybierze zwycięzców.

§13

Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

a/ nagrodę główną za 1 miejsce

b/ nagrodę za 2 miejsce

c/ nagrodę za 3 miejsce

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

Nagroda główna za 1 miejsce: Zestaw kosmetyków ufundowanych przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona - Blue Lagoon (krem dzień + krem noc + serum do twarzy + pod oczy + maseczka)

Wartość zestawu: 91,10 PLN

Nagroda za 2 miejsce: Zestaw kosmetyków ufundowanych przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona - Tutti Frutti (mango brzoskwinia - mus + żel pod prysznic + olejek do kąpieli + sol z kwiatami + peeling)

Wartość zestawu: 68,00 PLN

Nagroda za 3 miejsce: Zestaw kosmetyków ufundowanych przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona - Zestaw Ylang Ylang (mus z drobinkami srebra i złota + olejek w czerwonej karafce dla dwojga)

Wartość: 36,00 PLN

§14

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§15

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§17

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§18

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi sie na stronach najpóźniej tydzień po jego zakończeniu, tj. 5 września.

§20

Osoba, które nie nadesłała w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją gdzie należy przesłać nagrody utraci wygraną.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§22

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§23

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§25

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować sie oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§26

Przesyłając zgłoszenie wraz ze zdjęciem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Wyjątkowy pendrive w kształcie serca wysadzany kryształkami
wraz z aplikacją do przeglądania zdjęć ślubnych

Diamond Flash - Silver Heart 4GB - Wedding Edition

Teraz wszystkie zdjęcia ślubne będziesz miał w jednym, łatwo dostępnym i wyjątkowym miejscu.
Pendrive w kształcie serca wysadzany jest kryształkami. Jego wyjątkowy wygląd sprawia, że jest idealnym miejscem do przechowywania zdjęć z najważniejszych chwil w życiu - ślubu i wesela, świetnie nadaje się na prezent ślubny.

Wszystkie Twoje zdjęcia ślubne w wygodnym i ekskluzywnym
serduszku możesz zabrać ze sobą wszędzie!

Aplikacja do przeglądania zdjęć ślubnychSpecjalna, spersonalizowana aplikacja do przeglądania zdjęć z imionami pary młodej oraz datą ślubu sprawią, że zdjęcia nabiorą wyjątkowego charakteru!

W serduszku zmieścisz ponad 1 000 zdjęć w bardzo wysokiej jakości!

Produkt ten łączy zalety tradycyjnego pendrive'a z ozdobną biżuterią. Dzięki specjalnej aplikacji do przeglądania zdjęć ślubnych w łatwy i przyjemny sposób zaprezentujesz zdjęcia z Waszego ślubu i wesela znajomym i rodzinie!

1. Ciesz się pięknymi wspomnieniami z najważniejszych chwil w życiu

Ekskluzywny pendrive Diamond Flash będzie wspaniałym prezentem ślubnym.

2. Komu możesz podarować serduszko ślubne:

Podarujcie serduszko sobie na  wzajem!

a) Podaruj serduszko ślubne parze młodej jako dodatek do prezentu ślubnego,

Podarujcie serduszko sobie na wzajem!b) Podarujcie je sobie na wzajem. To wspaniały prezent na rocznicę Waszego ślubu!

c) Podarujcie je Waszym rodzicom - zdjęcia na nim umieszczone zawsze będą wyjątkową pamiątką z Waszego ślubu,

d) Podarujcie je drużbom i znajomym a wraz z nim wyjątkowe chwile z Waszego życia,

e) Sobie samemu ponad 1 000 zdjęć zachowasz w zawsze dostępnym urządzeniu, które możesz nosić w torebce i mieć zawsze przy sobie,

3. Aplikacja jest wyjątkowo intuicyjna i przyjazna dla użytkownika

Poniżej zamieszczamy film obrazujący korzystanie z aplikacji do przeglądania zdjęć ślubnych:

Tylko dla użytkowników portalu ABC Ślubu wyjątkowa cena:

119 zł 99 zł

Aby skorzystać z promocji, przy zakupie produktu w sklepie internetowym, należy podać specjalny kod rabatowy:

ABC-77528

Aby skorzystać ze zniżki należy dodać produkt do koszyka a następnie wpisać powyższy kod. 

Nie czekaj - kup Pendrive Diamond Flash już dziś!

Uwaga: Nie zwlekaj! Ilość kodów rabatowych ograniczona.

Produkt Diamond Flash Silver Heart jest objęty 12 miesięczną gwarancją producenta.

 

Regulamin konkursu "Najlepsze hasło promujące portal Abcslubu.pl"

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU.

 

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl.

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

 

§2

Konkurs na najlepsze hasło reklamowe.

 

I.      WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.nasza-klasa.pl.

 

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

II.   ZASADY KONKURSU

 

§4

Aby wziąć udział w konkursie należy dołączyć do fanów portalu Abcslubu.pl na portalu www.nasza-klasa.pl.

§5

Do każdego zgłoszonego do Konkursu hasła należy dołączyć:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

§6

Hasła należy nadsyłać jako wiadomość na profil Abcslubu.pl na portalu www.nasza-klasa.pl w treści wiadomości.

 

§7

Każdy użytkownik może zgłosić 3 hasła. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Autorzy haseł zakwalifikowanych do puli laureatów otrzymają nagrody.

 

§8

Do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno hasło Uczestnika.

 

§9

Zgłoszenia będą przyjmowane od 21 maja 2010 do 4 czerwca 2010. Decydować będzie data przesłania haseł.

 

§10

Uczestnik konkursu wysyłając hasła konkursowe oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych haseł oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Nasza-klasa, Facebook, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechnianie haseł poprzez publiczne, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

 

§11

Ocena nadesłanych na Konkurs haseł nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz wyjątkowości. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

 

§12

Spośród nadesłanych haseł Jury wybierze zwycięzców.

 

§13

Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych haseł dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

a/ nagrodę główną za 1 miejsce

b/ nagrody za 2 i 3 miejsce

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

Nagroda główna za 1 miejsce: weekend w Hotelu Palace w Warszawie!

Nagroda za 2 i 3 miejsce: zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów Pantene oraz organizer ślubny.

 

§14

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

§15

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji haseł publikowanych nadesłanych na profil Abcslubu.pl na portalu www.nasza-klasa.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

 

§17

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

 

§18

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi sie na stronach najpóźniej tydzień po jego zakończeniu, tj. 11 czerwca.

 

§20

Osoba, które nie nadesłała w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją gdzie należy przesłać nagrody utraci wygraną.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§21

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz na portalu wwwnasza-klasa.pl na profilu Abcslubu.pl.

 

§22

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

 

§23

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

 

§24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

 

§25

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować sie oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

 

§26

Przesyłając zgłoszenie wraz z hasłem za pośrednictwem portalu www.nasza-klasa.pl Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Regulamin konkursu fotograficznego "Najzabawniejsze zdjęcie z wesela"

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU.

 

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl.

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

 

§2

Konkurs fotograficzny.

 

I.      WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

 

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

II.   ZASADY KONKURSU

 

§4

Aby wziąć udział w konkursie należy dołączyć do fanów portalu Abcslubu.pl na portalu Facebook.

§5

Każda ze zgłoszonych do Konkursu fotografii musi zawierać:

a)  Tytuł fotografii

b)  Krótki opis fotografii

Zgłoszenie mailowe powinno również zawierać:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

§6

Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG, rozmiar pliku do 500kb.

 

§7

Każdy użytkownik może zgłosić 3 zdjęcia. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Autorzy zdjęć zakwalifikowanych do puli laureatów otrzymają nagrody.

 

§8

Do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno zdjęcie Uczestnika.

 

§9

Zgłoszenia będą przyjmowane od 21 maja 2010 do 4 czerwca 2010. Decydować będzie data przesłania zdjęć na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§10

Uczestnik konkursu wysyłając mailem zdjęcia konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, Nasza-klasa, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

 

§11

Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz wyjątkowości. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

 

§12

Spośród nadesłanych fotografii Jury wybierze zwycięzców.

 

§13

Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

a/ nagrodę główną za 1 miejsce

b/ nagrody za 2 i 3 miejsce

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

Nagroda główna za 1 miejsce: weekend w Hotelu Palace w Warszawie!

Nagroda za 2 i 3 miejsce: zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów Pantene oraz organizer ślubny.

 

§14

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

§15

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

 

§17

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

 

§18

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi sie na stronach najpóźniej tydzień po jego zakończeniu, tj. 11 czerwca.

 

§20

Osoba, które nie nadesłała w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją gdzie należy przesłać nagrody utraci wygraną.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§21

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

 

§22

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

 

§23

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

 

§24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

 

§25

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować sie oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

 

§26

Przesyłając zgłoszenie wraz ze zdjęciem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Specjalnie dla Wszystkich użytkowników naszego portalu www.abcslubu.pl przygotowaliśmy narzędzie, które będzie pomocne przy konstruowaniu budżetu weselnego.

 

KONKURS:

1. Organizatorem konkursu „Na wyjątkowe podziękowania dla Rodziców" jest 4U2 Consulting, z siedzibą przy ul. Urocza 1, 32-085 Modlnica.
2. Konkurs organizowany jest od dnia 5 października 2009r. do dnia 30 listopada 2009r.

PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osób, które nadeślą wyjątkowe podziękowania dla Rodziców Państwa Młodych na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwanych dalej Zwycięzcami.
4. Przesłanie tekstu podziękowań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację w serwisie abcslubu.pl

5. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie RP.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.

7. W konkursie można wziąć udział tylko raz.

8. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest uzyskanie przez tekst podziękowań  najwyższej oceny w proporcji do ilości głosów w rankingu. Pod uwagę brane są podziękowania, które zostały opublikowane w galerii podziękowań  do 30 października (włącznie).

9. Podziękowania, które uzyskają najwyższą notę w rankingu internautów podlegają również ocenie Komisji Konkursowej Organizatora. Komisja zastrzega sobie prawo zmiany i wyboru Zwycięzców w przypadku, gdy najlepsze podziękowania według rankingu internautów będzie odbiegało na niekorzyść od innych podziękowań lub zaistnieje podejrzenie co do poprawności głosowania.

10. W przypadku zaistnienia sytuacji z pkt. 9 Komisja Konkursowa Organizatora wybierze Zwycięzców spośród 10-ciu podziękowań, które uzyskają najwyższą ilość głosów w rankingu internautów. Decyzja Komisji jest ostateczna.

11. Nagroda w konkursie to grawerowane podziękowania wykonane przez patrona konkursu w terminie ustalonym indywidualnie ze zwycięzcą.

12. Każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą e-maila i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą e-maila zwrotnego swoje prawdziwe dane adresowe nie później niż 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.

13. Nagroda zostanie przesłane indywidualnie do Zwycięzcy na wskazane przez niego adres pocztowy.

14. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska na stronach serwisu abcslubu.pl. Dane zwycięzcy zostaną opublikowane na stronie serwisu abcslubu.pl po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych.

15. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 12 niniejszego Regulaminu nagroda główna zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników spełniającemu warunki konkursu.

16. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego.

17. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

18. Nagroda nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

19. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


20. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.

21. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres 4U2 Consulting, ul. Urocza 1, 32-085 Modlnica. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika.

22. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu.

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

24. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest 4U2 Consulting.

25. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej, celem doręczenia nagrody.

26. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

27. 4U2 Consulting nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń Internetowych.

28. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

29. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w biurze firmy 4U2 Consulting.

30. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

D z i a ł   P r o m o c j i  i  R e k l a m y  abcslubu.pl

 

osoba kontaktowa:

Magdalena Barska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kom.: 509 719 339

 

 
 
 

D z i a ł   W s p ó ł p r a c y   P a r t n e r s k i e j

 

osoba kontaktowa:

Weronika Rygiel

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kom.: 883 997 678

   
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. 

 

Serwis abcslubu.pl powstał w 2006 roku z myślą o Tych wszystkich, którzy są przed lub w trakcie organizacji przyjęcia weselnego.

Naszym zadaniem jest ułatwić i usprawnić organizacje wesela poprzez dostarczenie niezbędnych informacji o trendach ślubnych, modzie i sprawach związanych z jego organizacją. Posiadamy bogata bazę firm ślubnych z pełną prezentacją i opiniami użytkowników. Nasze forum ślubne jest bardzo merytoryczne, nastawione na rzetelną informacje i porady forumowiczek.
Jesteśmy patronem medialnym targów ślubnych oraz imprez związanych z tematyka ślubną.
Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami, które budują swój wizerunek będąc obecne na naszym portalu.
Miesięcznie odwiedza około 100 000 unikalnych użytkowników (dane z lipiec 2011 googleanalytics).

 

Zespół portalu abcslubu.pl

 

Dariusz Barski
Prezes Zarządu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 12 44 31 499
kom.: 500 200 022

Weronika Rygiel
Przedstawiciel Regionalny
woj. małopolskie

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kom.: 883 997 678

Weronika Chwiałkowska
Key Account Manager

woj. pomorskie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kom.: 660 412 009

 

Eksperci portalu abcslubu.pl

Małgorzata Kochanek
Anioły Przyjęć
Ekspert działu
Organizacja wesela
Zuza Kuczbajska
Ślubna Pracownia
Ekspert działu
Organizacja wesela

Katarzyna Fengler
Baliwille.pl
Ekspert działu
Organizacja wesela

Beata Augustyniak
BAStudio
Ekspert działu
Uroda i styl

Oskar Bachoń
Studio Stylizacji i Wizażu
Ekspert działu
Uroda i styl
Martyna Kłos
MAKE-UP
Ekspert działu
Uroda i styl

Anna Trzeciakiewicz
Edan-Art
Ekspert działu
Dekoracje i florystyka ślubna

Hubert Lamański
Flower Land
Ekspert działu
Dekoracje i florystyka ślubna
Eva Klimek
Floral Concept Store
Ekspert działu
Dekoracje i florystyka ślubna
 

 Dorota Dolińska
Studio Le Frou Frou
Ekspert działu
Suknie ślubne

Dorota Wróbel
Fasson
Ekspert działu
Suknie ślubne

Małgorzata Piotrowska
MPSTYLE
Ekspert działu
Suknie ślubne

Anna Ciupryk
Fashion Color
Ekspert działu
Film & foto

Agata Kwiecień
Kwiecień Studio
Ekspert działu
Film & foto
Ela Barteczko
Pracownia Fotografii
Ela i Michał Barteczko

Ekspert działu
Film & foto

Właścicielem serwisu www.abcslubu.pl jest firma:

abcslubu.pl sp. z o.o.

ul. Urocza 1, 32-085 Modlnica

REGON 122451194; NIP 513 023 15 74

KRS 0000406312; kapitał zakładowy 3 905 000 PLN

Do katalogu firm portalu www.abcslubu.pl można dodać prezentację firmy korzystając z następujących opcji:

I opcja WYRÓŻNIONA (płatna):

Dodaję firmę z opcją WYRÓŻNIENIA TOP 20 przez 365 dni za 369 pln / brutto

Najlepsze firmy swoją prezentację wyróżniają zyskując:

  • prezentację na pierwszej stronie w danej kategorii w wybranym województwie,
  • możliwość umieszczenia artykułu sponsorowanego,
  • wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania,
  • większą liczbę potencjalnych klientów,
  • aktywny link do strony WWW

 

 

 Jeżeli wybrałeś tą opcję kliknij DODAJ FIRMĘ

 

 II opcja STANDARD (płatna):

Dodaję firmę z opcją STANDARD przez 365 dni za 123,00 pln / brutto (dotyczy wpisu w 1 kategorii i 1 województwie)
  
 
  • Każda kolejna kategoria dodana do wpisu STANDARD kosztuje       61,50 pln/brutto.

Jeżeli wybrałeś tą opcję kliknij DODAJĘ FIRMĘ

Jeżeli chcą Państwo zmienić dane lub je zaktualizować, należy się zalogować do panelu użytkownika wpisując login i hasło.

Dla firm to część serwisu przeznaczona dla tych z Państwa, którzy postanowili dołączyć do grona firm prezentujących swoją ofertę na portalu www.abcslubu.pl.

Kilka powodów dlaczego warto umieścić prezentacje firmy na portalu www.abcslubu.pl:

1. Odwiedza nas miesięcznie ponad 103 000 unikalnych użytkowników.

2. Średni czas przebywania na stronie to ponad 23:02 minuty co świadczy o tym, że odwiedzają nas osoby bezpośrednio zainteresowane organizacją ślubu i wesela.

3. Mamy wysokie pozycje w google na hasła:

a. organizacja wesela - 1 pozycja*
b. organizacja ślubów - 3 pozycja*
c. portal ślubny - 3 pozycja*
d. informator ślubny - 3 pozycja*
e. fryzury ślubne - 5 pozycja* 

4. Jako jedyni wśród portali o tematyce ślubno-weselnej mamy Page Rank 5.

5. Możliwość dodawania opinii jest wartością dla firmy - co sądzą o niej klienci.

6. Jesteśmy patronem medialnym targów ślubnych.

7. Gwarancja wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania dzięki abonamentowi TOP 20.

8. Gwarancja satysfakcji - jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie będą Państwo zadowoleni z efektów umieszczenia prezentacji zwrócimy całą kwotę abonamentu.

Jeżeli są Państwo po raz pierwszy i chcą dodać swoją firmę proszę postępować zgodnie ze wskazówkami poniżej.

Po zapoznaniu się z regulaminem i cennikiem portalu, chcę dodać firmę.

Jeżeli chcą Państwo zmienić dane lub je zaktualizować należy się zalogować do panelu użytkownika wpisując login i hasło.

* - pozycja jest zmienna ze względu na specyfikę wyszukiwarki

Cennik prezentacji rocznej
w portalu www.abcslubu.pl

 
Abonament roczny (abonament na rok) - wpis wg kolejności dodawania prezentacji 

 prezentacja w 1 kategorii i 1 województwie - koszt 100,00 pln netto/ 123,00 pln brutto TOP 20
(abonament na rok) - pierwsze 20 firm jakie się wyświetlają w wynikach wyszukiwania za każdym razem w 1 województwie i 1 kategorii
300,00 pln netto/369,00 pln brutto (aktywny link www)
 
 
GWARANCJA SATYSFAKCJI
Jeśli w pierwszych trzech miesiącach abonamentu nie będą Państwo zadowoleni z usługi proponowanej przez nasz Portal gwarantujemy zwrot całej kwoty abonamentu.
 
Aby dodać swoją firmę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wpłacić na konto opłatę zgodnie z cennikiem. Firma zostanie dodana do katalogu po wpłynięciu opłaty na konto:

abcslubu.pl sp. z o.o.

ul. Urocza 1; 32-085 MODLNICA

konto: MultiBank 97 1140 2017 0000 4702 1287 4051

W przypadku kłopotów z załączeniem plików jpg, mp3 oraz plików video prosimy o kontakt.

Umieszczając reklamę lub wpis w serwisie zgadzam się na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych przez abcslubu.pl Sp. z o.o., ul. Urocza 1, 32-085 Modlnica, które przekazuję dobrowolnie zastrzegając sobie prawo ich sprawdzania i poprawiania.

 

Firma abcslubu.pl Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Nazwy i znaki firm oraz produktów należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu informacyjnym.

Sprawdź czy firma o której chcesz napisać opinię jest w naszej bazie:

  • jeżeli TAK to wybierz ją z katalogu i dodaj opinię,
  • jeżeli NIE - napisz do nas na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nazwę i adres firmy oraz komentarz a my zadbamy o to by Twoja opinia została opublikowana wraz z firmą
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Przyjmowanie oraz zamieszczanie reklam, wpisów, ogłoszeń w serwisie abcslubu.pl dokonywane jest w oparciu o niniejsze zasady.

1. Serwis abcslubu.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i wpisów. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie serwisu abcslubu.pl w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

2. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego. Portal abcslubu.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
 
3. Serwis abcslubu.pl zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów "reklama", "ogłoszenie reklamowe", "ogłoszenie płatne" itp.

WARUNKI REALIZACJI REKLAM I WPISÓW
 
1. Rezerwacje reklam lub wpisów przyjmowane są w formie pisemnej, lub elektronicznej na odpowiednich formularzach dostepnych na stronie internetowej www.abcslubu.pl w dziale dodaj Firmę. Klient, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora.
W razie poniesienia przez Operatora jakiejkolwiek szkody, spowodowanej używaniem przez Klienta nazwy Usługi naruszającej prawa osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Operatora do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi. Operator zobowiązuje się do wysłania Klientowi w ciągu siedmiu dni roboczych od wpłynięcia opłaty na konto faktury.
Otrzymanie przez Operatora potwierdzenia wpłaty spowoduje umieszczenie reklamy lub wpisu na stronach abcslubu.pl. w ciągu dwóch dni roboczych. Przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, Operator wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i nie dokonanie wpłaty skutkuje usunięciem reklamy z serwisu.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.).

2. Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają serwis abcslubu.pl z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

3. Materiały do kampanii reklamowej lub wpisu powinny być dostarczone do serwisu abcslubu.pl najpóźniej w terminie 7 dni przed datą emisji. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę ww. terminów powoduje niezamieszczenie zamówionej reklamy z jednoczesnym obciążeniem Reklamodawcy kosztami zamówionej reklamy ustalonej w umowie.

4. Na Reklamy i wpisy reklamowe ustala się abonament zgodnie z cennikiem.

5. Materiały reklamowe powinny spełniać ogólne wymagania techniczne:

a) Wielkość plików muzycznych do 2MB fomat: mp3
b) Wielkość plików video do 10 MB format plików: avi, mpg, wmv
c) Wielkość reklam 120x120, format plików: jpg, gif, swf (flash)
d) Wielkość plików do galerii max 500x500 px może być dowolnie mniejsze natomiast ciężar plików to max 300 KB.

6. Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić Serwisowi www.abcslubu.pl prowadzonemu przez abcslubu.pl Sp. z o.o. wynagrodzenie według cennika. abcslubu.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłat za zamówioną kampanię lub wpis.

7. Wynagrodzenie abcslubu.pl Sp. z o.o. za zamówioną reklamę lub wpis ustalane jest na podstawie obowiązującego cennika zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe (ceny w cenniku są cenami netto).

Ochrona danych osobowych

a. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Operatora usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.

b. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

c. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.

d. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora.

Dokumenty księgowe, stałość warunków

a. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Operator wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

b. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

c. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:
- nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,
- rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy Klientem jest Konsument, a rezygnacja następuje z Usługi Operatora - wówczas Operator dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z Usługi.

Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego Operator przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Klienta przedstawionego Regulaminu.

Świadczenie usług

8. Warunki szczegółowe świadczenia usług Operatora i Usług dostępowych.

a. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.

b. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

f. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie.

Odpowiedzialność Operatora

a. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

b. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Operatora, za które ponosi odpowiedzialność.

c. Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

Postępowanie reklamacyjne

a. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.

b. Reklamacja winna zostać przesłana pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

c. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

Gwarancja satysfakcji

Jeżeli w pierwszych trzech miesiącach abonamentu, Abonent będzie niezadowolony z usługi proponowanej przez Operatora może zgłosić to w formie pisemnej, a Operator gwarantuje zwrot całej kwoty abonamentu.

Postanowienia końcowe

a. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora.

b. Klient akceptuje Regulamin w momencie podjęcia decyzji o wspólpracy.

b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

Specjalnie dla Was stworzyliśmy zestaw suwaczków, które w atrakcyjny sposób będą odliczać czas ważnego wydarzenia Waszego życia: zaręczyn, ślubu, rocznicy ślubu, narodzin dziecka.
 

Po wygenerowaniu kodu, możecie je umieścić na swojej ślubnej stronie, forum, w stopce e-mail.
Wystarczy wybrać interesującą Was kategorię i pojawią się propozycje suwaczków.

Uwaga! Jeśli jesteś zalogowanym użytkownikiem dane, które wpisałeś do formularza zostaną zapisane w twojej bazie. Przy następnej wizycie podczas kalkulacji będziesz używał tych samych danych!