Regulamin konkursu: Wygraj sesję zdjęciową w Lizbonie

Regulamin konkursu "Wygraj sesję narzeczeńską w Lizbonie"

I. ORGANIZATOR KONKURSU
§1
Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl wraz z fotografem Katarzyną Zydroń.

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
§2
Konkurs na najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§3
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która polubi fanpage portalu abcslubu.pl (https://www.facebook.com/abcslubu)oraz fanpage Katarzyna Zydroń Photography (https://www.facebook.com/KUKUSTUDIO.KatarzynaZydron) na Facebooku.
§4
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV. ZASADY KONKURSU
§5
Zgłoszenie e-mailowe powinno zawierać:
a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu wraz z numerem kontaktowym,
b) Akceptację niniejszego regulaminu,
c) Odpowiedzi na pytania konkursowe.
§6
Decydować będzie data i godzina przesłania odpowiedzi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - termin nadsyłania odpowiedzi upływa 15.09.2015, o godzinie 23:59.
§7
Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
§8
Uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie jego imienia, nazwiska oraz zgłoszenia konkursowego w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronach internetowych www.abcslubu.pl, oraz www.katarzynazydron.pl  oraz portalach społecznościowych: Facebook, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

V. OCENA I NAGRODY
§9
Nagrodą w konkursie jest bezpłatna sesja plenerowa w Lizbonie -  jeden dzień zdjęciowy (do 5 godzin) zorganizowany przez fotografa - Katarzynę Zydroń. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
§10
Termin sesji do indywidualnego ustalenia z fotografem, ale nie później niż 31 październik 2015. Koszty własnego transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia ponosi Zwycięzca.
§11
W ramach nagrody Zwycięzca otrzyma:
- 100 zdjęć cyfrowych po edycji i retuszu,
- Przygotowanie zdjęć do publikacji w internecie oraz do druku,
- Galerię online.
§12
Wymagane jest podpisane umowy wizerunkowej z fotografem – zgoda na publikację zdjęć w prasie, na stronach internetowych oraz w social mediach.
§13
Na podstawie wysłanych odpowiedzi Jury wybierze jednego Zwycięzcę. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
§14
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe
§15
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej 17 września 2015 roku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl
§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
§18
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
§20
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
§21
Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj