Regulamin konkursu "Wygraj podwójne zaproszenie na Polską Galę Ślubną 2015 w Warszawie"

Regulamin konkursu "Wygraj podwójne zaproszenie na Polską Galę Ślubną 2015 w Warszawie"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1
Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl oraz www.pannamloda.com

 II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2
Konkurs na prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl i polubi fanpage portalu abcslubu.pl na Facebooku.

§4
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV.   ZASADY KONKURSU

§5
Zgłoszenie e-mailowe powinno zawierać:

a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
b) Akceptację niniejszego regulaminu,
d) Odpowiedź na pytanie konkursowe.

§6
Decydować będzie data i godzina przesłania odpowiedzi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 15.01.2015, do godziny 23:59.
Prawidłowe odpowiedzi nr 1, 5, 10, 15, 20 (wg kolejności nadsyłania) otrzymają nagrodę.

§7
Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

§8
Uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronach internetowych www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

V. OCENA I NAGRODY

§9
Nagrodami w konkursie jest 5 podwójnych zaproszeń na Polską Galę Ślubną w terminie 17-18 stycznia 2015 roku.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§10
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§11
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§12
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej 16 stycznia 2015 roku.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§14
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§15
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§17
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§18
Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj