Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa

Jakże miłe jest decydowanie, jaki powinien być bukiet ślubny lub przymierzanie wielu sukien ślubnych... ale oprócz przyjemnych spraw, jakie należy załatwić w czasie organizacji ślubu i wesela istnieją też te bardziej przyziemne. Niestety, tu też czeka nas papierkowa robota, bowiem niezależnie od rodzaju ślubu musimy zgromadzić odpowiednie dokumenty.

Ułatwieniem dla par biorących ślub w kościele jest wprowadzony w 1998 r. konkordat, który umożliwia wzięcie ślubu tzw. konkordatowego (ślub kanoniczny ze skutkami cywilnymi). Mimo, że nie trzeba już załatwiać osobnego ślubu cywilnego to jednak wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego jest dalej konieczna.

Ślub konkordatowy Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego


Najwcześniej, na trzy miesiące przed ślubem, a najpóźniej na 31 dni należy zjawić się w USC i spisać protokół. Wcześniej trzeba pobrać z USC skrócony akt urodzenia. Następnie urzędnik wystawia zaświadczenie o braku przeciwwskazania do małżeństwa. Ten dokument w trzech egzemplarzach należy dostarczyć do parafii. Sytuacja trochę się komplikuje, gdy do ślubu przystępuje cudzoziemiec. Powinien on dostarczyć również akt urodzenia oraz dokument o braku przeciwwskazań do małżeństwa, o ile jego kraj takie wydaje (takich dokumentów nie wydaje Albania, Australia, Chorwacja, Estonia, Grecja, Hiszpania, Serbia i Czarnogóra, Litwa, Malta, Macedonia, Rumunia i Ukraina i USA). Dokumenty te powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W trakcie spisywania protokołu również powinien być obecny tłumacz. Te informacje są ważne, aby dobrze zaplanować harmonogram działań, mieć przygotowane odpowiednie dokumenty oraz umówione spotkanie z tłumaczem. Często pary "wpadają" z zagranicy tylko na kilka dni – dobrze więc odpowiednio się przygotować. W przypadku, gdy kraj, z którego pochodzi jedno z narzeczonych, nie wydaje zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, należy dodatkowo zwrócić się do sądu rejonowego o uchylenie potrzeby takiego zaświadczenia.

Równolegle możemy gromadzić dokumenty kościelne. Są one ważne 6 miesięcy, od pobrania do daty ślubu (tu pojawia się wiele błędów w różnych poradnikach). Ze swoich parafii narzeczeni muszą pobrać dokumenty chrztu i bierzmowania. Należy również posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Do dokumentacji ważne są jeszcze potwierdzenia odbytych spowiedzi. A jeśli ślub odbywa się poza parafią, w której mieszkają młodzi ważne będzie, aby dostarczyć tzw. licencję oraz zaświadczenie o zapowiedziach.
Co jest bardzo ważne, przy rozpoczęciu zbierania i załatwiania dokumentów kościelnych?
Należy pamiętać, że miejscem właściwym załatwiania spraw ślubu jest dla narzeczonych parafia zamieszkania jednego z nich. Tam należy się zgłosić, aby spisać tzw. protokół przedślubny. Jeśli ślub odbywa się w tej samej parafii – nie ma większego problemu. Wszystkie dokumenty należy donieść do kancelarii tej parafii. Jeśli natomiast, ślub odbywa się poza parafią zamieszkania – dokumenty będą musiały być do niej przesłane przez proboszcza, reszta zaś doniesiona przez Młodą Parę.
Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się, gdy kościół, w którym bierzecie ślub nie jest kościołem parafialnym. Trzeba to wcześniej sprawdzić, gdyż czeka was wtedy więcej załatwiania. Na pewno ksiądz powinien o tym poinformować, ale też dobrze zdawać sobie sprawę, gdzie i jakie dokumenty trzeba wtedy dostarczyć.

Ślub konkordatowy - niezbędne dokumenty

Nie wdając się w szczegóły, można jednak wyliczyć kilka podstawowych kroków w przypadku ślubu konkordatowego:

1. Rezerwacja daty ślubu w kościele.
2. Spisanie protokołu przedślubnego w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych (najpóźniej na miesiąc przed ślubem).
3. Pobranie świadectwa chrztu i bierzmowania z rodzinnej parafii oraz adnotacji, że nie wstąpiło się w związek małżeński (najwcześniej na 6 miesięcy przed ślubem).
4. W przypadku, gdy ślub odbywa się poza parafią zamieszkania jednego z narzeczonych należy zadbać o tzw. licencję dla księdza z parafii, której odbędzie się ślub oraz koniecznie zaświadczenie o odbytych tzw. zapowiedziach.
5. Spisanie protokołu w USC (m.in. w sprawie nazwiska żony oraz dzieci) oraz pobranie skróconego aktu urodzenia i oświadczenia o braku przeciwwskazań do małżeństwa (najwcześniej na 3 miesiące przed ślubem, najpóźniej na 31 dni), uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 84 złotych.
6. Odbycie nauk przedmałżeńskich i uzyskanie stosownego zaświadczenia.
7. Dostarczenie księdzu udzielającemu ślubu zaświadczenia o przedślubnych spowiedziach obojga narzeczonych.
8. Spisanie aktu ślubu (najpóźniej na tydzień przed ślubem).

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego - Fotografie Marcin Romański

Ślub cywilny - niezbędne dokumenty

W przypadku zawierania  ślubu cywilnego:

1. Zarezerwowanie daty ślubu w danym USC. Od stycznia 2015 r. można już urządzać śluby plenerowe poza budynkiem USC!
2. Spisanie protokołu w USC.
3. Dostarczenie skróconego akt urodzenia oraz dokumentu o braku przeciwwskazań do małżeństwa - wdowcy powinni dostarczyć akt zgonu współmałżonka a rozwodnicy – decyzję o rozwodzie lub skrócony akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
4. Uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 84 zł.
Cudzoziemcy powinni:
- dostarczyć przetłumaczony akt urodzenia
- dostarczyć dokument o braku przeciwwskazań do małżeństwa (jeśli kraj tego nie wydaje trzeba wystąpić o zgodę do sądu) tzw. Superintendent Registrar's Certificate of no impediment to marriage pursuant to the marriage with foreigners.
W czasie ślubu cywilnego powinien być obecny tłumacz przysięgły.
W przypadku dokumentów kościelnych nie ma konieczności tłumaczenia dokumentów, natomiast w trakcie ceremonii wystarczy aby duchowny znał język obcy.
W czasie ślubu należy posiadać przy sobie dowody (paszport) – zarówno państwo młodzi jak i świadkowie.
Nie sposób w tak krótkim artykule wymienić wszystkich ważnych informacji dlatego dobrze jest poradzić się swojego konsultanta ślubnego lub poinformować w USC lub u proboszcza.

Autor tekstu: Anna Boroń, Ślubna Pracownia, Kraków

Zdjęcia: Marcin Romański

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

1 komentarz

Skomentuj