Wydrukuj tę stronę

Regulamin konkursu: Konkurs dla fotografów ślubnych - edycja 2016

 I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najlepsze zdjęcie w 3 kategoriach: Miłość, Wzruszenie, Szaleństwo

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która polubi fanpage portalu abcslubu.pl na Facebooku.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Zgłoszenie e-mailowe powinno zawierać:

a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b) Adres korespondencyjny

c) Akceptację niniejszego regulaminu.

d) Zdjęcia zgłoszone do konkursu (plik JPG, skompresowany, max. do 400 KB pojemności)

§6

Każdy Użytkownik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe.

§7

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze wyboru najlepszych fotografii przez specjalnie powołane JURY . Autorzy czterech zwycięskich fotografii otrzymają nagrody.

§8

W przypadku, kiedy więcej niż jedna fotografia otrzyma taką samą liczbę głosów JURY, obaj laureaci otrzymają tożsamą nagrodę główną.

§9

Termin nadsyłania zdjęć upływa 30 września 2016 r.
Decydować będzie data przesłania zdjęć na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§10

Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem zdjęcia konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego zdjęcia oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook i Instagram, w tym w szczególności rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

V. OCENA I NAGRODY

§11

Wszystkie zdjęcia nadesłane w wyznaczonym terminie konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.abcslubu.pl w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zamknięcia terminu nadsyłania prac.

§12

Wybór najlepszej fotografii zostanie przeprowadzony w ciągu 2 tygodni od momentu opublikowania zdjęć. 

§13

Nagrodą główną w konkursie jest przygotowanie sesji zdjęciowej oraz jej publikacja w magazynie Moda Ślub.
Zwycięzców nagrody głównej wybierze specjalne powołane do oceny prac Jury złożone z fotografów, wydawcy Magazynu Moda Ślub i Redakcji portalu abcslubu.pl
Sesja zdjęciowa może się odbyć w promieniu 150km od Krakowa.

Każde zdjęcie może być nagrodzone tylko raz, co oznacza, że zdjęcie, które wygra nagrodę główną zostaje wykluczone z konkursu o nagrodę dodatkową.

Zwycięzcy nagród dodatkowych zostaną wybrani w drodze głosowania użytkowników portalu abcslubu.pl
Nagrody dodatkowe otrzymają osoby, których zdjęcia uzyskają największą ilość głosów w poszczególnych kategoriach.
Nagrodami dodatkowymi jest możliwość publikacji 3 materiałów na stronie abcslubu.pl przez każdego Laureata (materiały opatrzone stopką z linkiem aktywnym do strony www).

§14

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§15

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej do dnia 21.10.2016 r.

§18

Osoba, która nie zgłosi się w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu do Organizatora celem ustalenia szczegółów realizacji nagrody, traci prawo do wygranej.

§19

Wymagana ilość zgłoszeń do rozpoczęcia konkursu to min. 100 osób.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§21

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§22

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§24

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§25

Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)