Regulamin konkursu fotograficznego "Najzabawniejsze zdjęcie wakacyjne PARY"

Regulamin konkursu fotograficznego "Najzabawniejsze zdjęcie wakacyjne PARY"

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU.

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 

§2

Konkurs fotograficzny.

 

I.      WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

II.   ZASADY KONKURSU

 

§4

Aby wziąć udział w konkursie należy dołączyć do fanów portalu abcslubu.pl na portalu Facebook.

§5

Każda ze zgłoszonych do Konkursu fotografii musi zawierać:

a)  Tytuł fotografii

b)  Krótki opis fotografii

Zgłoszenie mailowe powinno również zawierać:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

§6

Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG, rozmiar pliku do 500kb. 

§7

Każdy użytkownik może zgłosić 3 zdjęcia. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Autorzy zdjęć zakwalifikowanych do puli laureatów otrzymają nagrody. 

§8

Do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno zdjęcie Uczestnika. 

§9

Decydować będzie data przesłania zdjęć na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§10

Uczestnik konkursu wysyłając mailem zdjęcia konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, Nasza-klasa, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

§11

Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz wyjątkowości. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

§12

Spośród nadesłanych fotografii Jury wybierze zwycięzców.

§13

Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

a/ nagrodę główną za 1 miejsce

b/ nagrodę za 2 miejsce

c/ nagrodę za 3 miejsce

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

Nagroda główna za 1 miejsce: Zestaw kosmetyków ufundowanych przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona - Blue Lagoon (krem dzień + krem noc + serum do twarzy + pod oczy + maseczka)

Wartość zestawu: 91,10 PLN

Nagroda za 2 miejsce: Zestaw kosmetyków ufundowanych przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona - Tutti Frutti (mango brzoskwinia - mus + żel pod prysznic + olejek do kąpieli + sol z kwiatami + peeling)

Wartość zestawu: 68,00 PLN

Nagroda za 3 miejsce: Zestaw kosmetyków ufundowanych przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona - Zestaw Ylang Ylang (mus z drobinkami srebra i złota + olejek w czerwonej karafce dla dwojga)

Wartość: 36,00 PLN

§14

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§15

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§17

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§18

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi sie na stronach najpóźniej tydzień po jego zakończeniu, tj. 5 września.

§20

Osoba, które nie nadesłała w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją gdzie należy przesłać nagrody utraci wygraną.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§22

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§23

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§25

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować sie oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§26

Przesyłając zgłoszenie wraz ze zdjęciem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.