Regulamin konkursu "Konkurs na Dzień Mamy - wygraj prezent dla niej i dla siebie"

Regulamin konkursu "Konkurs na Dzień Mamy - wygraj prezent dla niej i dla siebie"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najlepsze zdjęcie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl i polubi fanpage portalu abcslubu.pl na Facebooku.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

  1. Zdjęcia konkursowe (lub kolaż ze zdjęć) - plik JPG, skompresowany, max. do 400 KB pojemności.

Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

§6

Każdy Użytkownik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.

§7

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze głosowania Internautów na stronie www.abcslubu.pl. Autorzy trzech zwycięskich realizacji otrzymają nagrody.

§8

W przypadku, kiedy więcej niż jedna realizacja otrzyma taką samą liczbę głosów, zwycięzców konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora.

§9

Decydować będzie data przesłania zdjęć na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konkurs trwa od 15.05.2013 do 31.05.2013 r.

§10

Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem zdjęcia konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego zdjęcia oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl, w tym w szczególności rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

V. OCENA I NAGRODY

§11

Najlepsze zdjęcia wybiorą internauci spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac. Wszystkie zdjęcia nadesłane w wyznaczonym terminie konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.abcslubu.pl w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zamknięcia terminu nadsyłania prac.

§12

Głosowanie na najlepszą realizację zostanie przeprowadzone w terminie od 26.05.2013 r. do 31.05.2013, godz. 24:00. Każdy głosujący będzie mógł oddać jeden głos na stronie Organizatora (w ciągu dnia) na dowolnie wybrany projekt. Zwycięży fotografia, która w trakcie trwania konkursu otrzyma największą liczbę głosów (wyświetlająca się obok ocena nie będzie decydować o wyborze).

 

§13

Nagrodami w konkursie są kosmetyki od Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona oraz zestawy biżuterii od Apart.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§14

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§15

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatoraw dniach 01.06.2013 - 04.06.2013

§18

Osoba, która nie zgłosi się w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu do Organizatora cele ustalenia szczegółów realizacji nagrody, traci prawo do wygranej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§20

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§21

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§23

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§24

Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.