Regulamin konkursu na bukiet ślubny / okolicznościowy

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest www.abcslubu.pl oraz www.flowerland.pl

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszy opis bukietu.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać poprawne odpowiedzi na 4 pytania konkursowe. Nagrody zostaną przyznane 6 osobom wybranym przez Jury Konkursowe, które poprawnie odpowiedzą na 4 pytania oraz polubią FunPage Pracowni Florystycznej Flower Land na Facebook’u.

§6

Zgłoszenia e-mailowe powinno również zawierać:

  1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
  2. Adres korespondencyjny
  3. Akceptację niniejszego regulaminu.

 

§7

Każdy użytkownik może zgłosić się tylko jeden raz do konkursu. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wyłoni zwycięzców.

§8

Zgłoszenia można przesyłać od 31.08.2012 do 14.09.2012. O zakwalifikowaniu odpowiedzi do konkursu decydować będzie poprawność i data przesłania zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§9

Uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego opisu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronach internetowych www.abcslubu.pl, www.flowerland.pl, http://pracownia-flowerland.blogspot.com/ oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

§10

Zwycięzców z pośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłoni Jury konkursowe.

§11

Nagrodami w konkursie są:

3 nagrody główne:

 

- 3 vouchery na kwotę 100zł na bukiet okolicznościowy oraz 10% zniżki na pakiet florystyki ślubnej

 

3 nagrody dodatkowe:

- 3 x konsultacje ślubne oraz 10% zniżki na pakiet florystyki ślubnej

§12

Organizator zastrzega, że wygrana nagroda musi być odebrana do 30.06.2013 r. w siedzibie firmy Pracownia Florystyczna Flower Land w Krakowie.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§13

W przypadku, kiedy zapadnie decyzja o wyłonieniu laureatów przez Jury, decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§14

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.

§15

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora i www.abcslubu.pl najpóźniej 2 tygodnie po jego zakończeniu, tj. do 29.09.2012 r.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§17

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§18

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§19

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§20

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez abcslubu.pl sp. z o.o. w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§21

Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.